Konstrukteri koriste GEO5!

Softverski paket za rešavanje geotehničkih problema, temeljen na tradicionalnim analitičkih metodama i metode konačnih elemenata (MKE). Individualni programi proveravaju određenu konstrukciju, i s time programe održavaju jednostavne za korištenje.

Evo šta vam sve nudimo!

GEO 5 nudi rešenja za većinu geotehničkih zadataka, od osnovnih provera do vrlo specijalizovanih programa kao što su analiza tunela, stabilnost stena… Svaki GEO5 program rešava određeni tip konstrukcije tako da korisnik može odabrati samo one koje u određeno vreme treba.
Koliko je to genijalno?

·  Svaki program rešava jedan konstrukcijski tip

·  Aktivni grafički unos, 2D/3D vizualizacija

·  Jednostavna razmena podataka

·  Ugrađena kontekstualna pomoć s mnogo saveta

·  Ugrađena baza podataka za tla

·  Podržava velik broj standarda i kodova

·  Tekstualni i grafički ispis podataka

PROVJERE

Analiza i dimenzioniranje čeličnih priključaka bilo kojih topologija i opterećenja – u samo nekoliko minuta.

AB KONSTRUKCIJE

Provjere armiranobetonskih poprečnih presjeka, sa ili bez prednapinjanja.


ANALIZE

Materijalno nelinearna analiza naprezanja i deformacija u komponentama priključka.

MOSTOVI

Statička analiza mostova i montažnih elemenata uzima u obzir vremenske utjecaje u materijalu, ovisno o fazama izgradnje.

ANALIZA KRUTOSTI

Utvrđivanje M-φ dijagrama i pripadajućih krutosti priključaka, te klasifikacija istih.


MONOLITNE KONST.

Provjere prema oba granična stanja, uključujući provjeru deformacija i pukotina.


LearnBIM je interaktivna online platforma, namijenjena svima u v građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak k digitalizaciji poslovanja i krenuti u svijet BIM-a. Inovativnim pristupom učenja kroz LearnBIM platformu ovladat ćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmjeriti ka uspjehu.

Naš dodatni portfolio za konstruktere

BIM za konstruktere
Radionički nacrti čelika
Statički proračuni
Projektiranje mostova
Proračuni detalja čelika i betona
Prefabriciranje u betonu
3D online kolaboracija
4D, 5D, 6D BIM
Instalacije strojarstva i ViK
Upravljanje dokumentacijom