Mašinci koriste AX3000!

Inovativno rešenje za sve vrste instalacija, od ventilacije, grejanja i klimatizacije do sanitarnih i električnih instalacija.
AX3000 kompletno je BIM rešenje za mašince...

Evo šta Vam sve nudimo!

AX3000 je multidisciplinarno i multiplatformsko rešenje za projektovanje svih vrsta instalacija u zgradarstvu.
Koristeći bazične CAD/BIM pakete poput AutoCAD-a, BricsCAD-a i Allplana firma ESS iz Villacha može posvetiti svo svoje vreme razvoju stručnog dela programa, uvek imajući najbolju moguću CAD/BIM platformu koju razvijaju nejeminentnije svetski poznate softverske kuće. AX3000 razvio je module za sve struke, od fizike zgrade do proračuna, dimenzionisanja i 3D iscrtavanja svih vrsta instalacija i time je primenjiv na svim vrstama projekata. Od malih, porodičnih kuća do vrlo kompleksnih kancelarijskih zgrada i bolnica.
Koliko je to genijalno?

GREJANJE / HLAĐENJE

Dobro izvedeno grejanje izuzetno je važan preduslov kvalitetnog stanovanja!

Modulima za grejanje projektujte kompleksna postrojenja bez većeg napora!

VENTILACIJA

Dobra ventilacija i klimatizacija važni su činilac u funkcionisanju zgrade!

Zamislite projektovanje u vašem CAD-u, detekciju kolizije i automatsko generisanje potrebnih prodora!


VENTILACIJA STANOVA

Ventilacija stanovanja sve je češća čak i u manjim stanovima. Potreba za svežim vazduhom i ugodnosti življenja je preduslov je ugodnom i zdravom boravku u Vašem domu!


SANITARIJE

Integrisani 2D/3D elementi za brzo i lako crtanje popraćeni naprednim mogućnostima proračuna vodovoda i kanalizacije.

Vrlo kompleksne instalacije, različitih vrsta projektujte lakše nego ikada!

ENERGETSKE SIMULACIJE

Idealan instrument za termičku simulaciju zgrade.

Automatski proračun grejanja i hlađenja, uzimajući u obzir način korištenja zgrade i satni mehanizam proračuna.

ELEKTRO

Uštedite vreme pri projektovanju i osigurajte sigurno i ugodno stanovanje.

Na vrlo jednostavan način postavite sve delove za ugradnju strujnih krugova.

Zanimljivo!

Crtajte linijama trase i sve ostalo prepustite softveru. Proračun, dimenzionisanje i 3D BIM instalacija je bonus!

​AX3000 Ventilacija

Vaše prednosti:

 • Izradite izvođačke crteže i uputstva  za implementaciju, te jednostavno i učinkovito kontrolišite projekat, zajedno sa svim naknadnim izmenama.
 • Simulirajte stvarnost i izračunajte varijante.
 • Predvidite probleme pre građenja.
 • Opsežna 3D biblioteka i baze podataka proizvođača opreme.
 • Različite metode izrade čak i za najteže situacije ugradnje.
 • Automatski kreirajte profile, 2D crteže i izometrije.
 • Automatski proračun količina postiže se pritiskom na dugme.
Modul za ventilaciju je intuitivno rešenje za pametno kreiranje detaljnih crteža ventilacijskih cevi, kanala i klima komora. Na terenu se koristi već duži niz godina i to iskustvo osigurava kontinuirano poboljšavanje.

Jedinstveni način projektovanja, Easyline koristi se za brzo postavljanje sistema, što Vam omogućava dizajniranje složenih 3D sistema - koristeći jednostavnost crtanja običnih CAD linija.
Sistemski proveravajući kolizije 3D elemenata iz različitih aspekata, moći ćete se nositi sa i najtežim situacijama.
Tu je i brzi pregled protoka s integrisanim proračunima gubitaka pritiska i vizualizacijom. Pad temperature i proračun buke je takođe uključen.

​AX3000 Grejanje / Hlađenje

Vaše prednosti:
 • Konstrukcija razvoda / razdelnika / sistema / kotlovnice
 • 3D konstrukcija cevi
 • Proračun potrebne energije za grejanje prema EN 12831 i ostalim evropskim standardima sa primenom lokalnih zakonskih propisa
 • Ugodna toplota prema VDI 6030 – automatsko pozicioniranje i dizajn radijatora prema EN 442
 • Radijatori prema VDI 3805
 • Dvocevni, četverocevni i Tichelmann-ovi sistemi
 • Površinsko grejanje prema EN 1264 i EN 15377
 • Easyline in konstrukcija
 • Automatsko povezivanje radijatora
 • Automatske postavke ventila za balansirani sistem
 • Podrška za različite medije - gustoću, viskoznost i kapacitet grejanja
 • Dijagram cevi u 2D ili 3D

Modulom za grejanje možete projektovati vrlo kompleksna postrojenja bez većeg napora. Osnovu za projektovanje čini automatski proračun cevne mreže koju AX3000 provodi na osnovu Vaših definisanih parametara.


Na moderan i inteligentan način možete projektovati 2D/3D prikazom cevne konstrukcije sa detaljnim listama svih korištenih elemenata grejanja.


I ovdje se primenjuje EasyLine sistem crtanja linija koje softver automatski spaja s tačkama opterećenja (radijatori, ventilokonvektori i sl.).


Nakon provedene kalkulacije AX3000 dimenzioniše i crta cevi u 3D prostoru, čak i ako ste radili na 2D CAD podlozi.

Modul za proračun rashladnog opterećenja
Tokom planiranja, AX3000 Vam nudi mnogo različitih načina dimenzionisanja povezanih automatizmom. Proces planiranja možemo pratiti u svim usporednim kalkulacijama i proračunima. Predstavljamo dodatak na modul Ventilacija: izračun rashladnog opterećenja prema normi VDI 2078.

​AX3000 Sanitarije

Vaše prednosti:

 • Prilagođenost softvera struci
 • Laka izrada sistema vodovoda i kanalizacije
 • Funkcije automatskih priključaka za sve sanitarne instalacije
 • Brzo i sigurno projektujte kanalizaciju sa i bez nagiba
 • Opsežna arhiva 3D baze podataka proizvođača
 • Način rada Easyline za čak i najteže situacije ugradnje
 • Opsežni proračuni dimenzija i mogućnosti vizualizacije
 • Ispis proračuna i svih ugrađenih elemenata direktno u Excel
AX3000 softverom, modulom za sanitarne instalacije možete projektovati vrlo kompleksne instalacija različitih tipova vodovodne i kanalizacione mreže.
Za vreme planiranja AX3000 Vam pomaže mnogobrojnim posebno usavršenim automatizmima. Proračuni se odvijaju paralelno i pomažu Vam u celovitom procesu projektovanja.
Proračun cevovoda s padom pritiska za pitku vodu, toplu vodu i cirkulacionu mrežu. Proračun kanalizacije vodi računa o potrebnim padovima i iscrtava tačan razvod. Kao i svugde i u modulu za Sanitarije koristi se napredni načun crtanja EasyLine. Ako znate crtati linije u CAD-u onda znate i projektovati vodovod i kanalizaciju. Toliko je jednostavno!

​AX3000 Elektro

Vaše prednosti:

 • Integrisano planiranje kablovskih trasa sa podacima proizvođača
 • Izometrijski prikaz kablovskih trasa
 • Preuzimanje proračuna iz tabela
 • Automatsko generisanje faznih šema (generator šema)
 • Liste strujnih kola, struktura razdelnika i količine kablova kod korišćenja Microsoft EXCEL-a
Elektro modul sadrži alate za preglednu izradu planova, za brzi izračun potrebnog električnog opterećenja, napona i kratkih spojeva za logična strujna kola. Program dodatno generiše liste za kablove i elektro ugradne elemente strujnih kola. Izračunavanje rasvete preko DIALUX-a. Uštedite sebi vreme i na vrlo jednostavan način postavite sve ugradne delove strujnih kola jake struje u zgradarstvu.

​AX3000 Energetske simulacije

Vaše prednosti:

 • Direktno preuzimanje geometrijskih podataka iz AutoCAD-a, BricsCAD-a, ili Allplan-a
 • Slobodna definicija zida za homogene i nehomogene zidove po EN ISO 6946
 • Definicije prozora i vrata po EN ISO 10077
 • Uzimanje u obzir unutrašnjih opterećenja
 • Funkcionalnosti kopiranja i brzih izmena
 • Uzimanje u obzir funkcije zgrade i celovitih godišnjih klimatskih podataka
 • Energetsko-tehničko savetovanje i optimiziranje
 • Slobodno-definišući profili za periode grejanja i hlađenja
 • Uzimanje u obzir delimično hlađenje i opterećenje
 • Grafičko korišćenje u EXCEL-u
 • Proračun temperature prostorija ili područnih temperatura za proizvoljne dane u godini
 • Proračun i upoređivanje slobodno definišućih nezavisnih varijanti
 • Proračun temperatura prostorija i područja u toku godine ili u toku dana
 • Integrisani proračun amortizacije
 • Dinamički proračun grejanja i hlađenja
Modul za ventilaciju je intuitivno rešenje za pametno kreiranje detaljnih crteža ventilacijskih cevi, kanala i klima komora. Na terenu se koristi već duži niz godina i to iskustvo osigurava kontinuirano poboljšavanje.

Jedinstveni način projektovanja, Easyline koristi se za brzo postavljanje sistema, što Vam omogućava dizajniranje složenih 3D sistema- koristeći jednostavnost crtanja običnih CAD linija.
Proveravajući kolizije 3D elemenata iz različitih aspekata, moći ćete se nositi sa i najtežim situacijama.
Tu je i brzi pregled protoka sa integrisanim proračunima gubitaka pritiska i vizualizacijom. Pad temperature i proračun buke je takođe uključen.

LearnBIM je interaktivna online platforma, namenjena svima u građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak ka digitalizaciji poslovanja i krenuti u svet BIM-a. Inovativnim pristupkom učenja kroz LearnBIM platformu ovladaćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmeriti ka uspehu.

Naš dodatni portfolio za mašince

Bluebeam Rivu

Alat za upravljanje dokumentima i kolaboraciju. Besplatan neograničen Cloud File Manager

Allplan Bimplus

Online portal za kolaboraciju, koordinaciju i provere 3D modela.

AX3000 Energetske simulacije

Iz BIM modela direktno do simulacije prema satnom proračunu