• Allplan Bridge !

    Allplan Bridge je 4D BIM rešenje za projektovanje mostova.

    Javite nam se za prezentaciju
    Preuzmite brošuru

Evo što vam sve omogućujemo!

Svojim parametarskim pristupom modeliranju, omogućuje brzo i jednostavno apliciranje svih promena geometrije koje se događaju na modelu u kreativnom i funkcionalnom procesu projektovanja. Jednako jednostavno, softver nudi mogućnost modeliranja svih vrsta natega i izračuna sila prednapinjanja, kao i pripadajućih gubitaka. Velika je posebnost softvera to što automatizmom, iz geometrijskog modela, generiše analitički i provodi linearnu statičku analizu. Pritom uzima u obzir automatski izračunatu vlastitu težinu i stalna opterećenja, kao i ona ručno unesena: prometna, proizvoljna, temperaturne razlike, vetar, sleganje. Aktivacije pojedinih delova konstrukcije, događaju se na temelju prethodno definisanog dinamičkog plana za faze gradnje.
Koliko je to genijalno?

Osim jednostavnog manipulisanja parametarskim modelom, Allplan Bridge poseduje i jedinstvenu poveznicu s Allplan Konstrukterstvom, za 3D armiranje i detaljisanje, tako da zajedno pokrivaju kompletan proces projekta, od ideje do realizacije.

KREIRANJE OSE

Svaki projekt mosta kreće od jedne ili više osa (niveleta). U Allplan Bridge možete uvesti gotove ose (LandXML format), ili ih onde kreirati sami. U oba slučaja, ose su parametarski definisane.


POPREČNI PRESECI

Možete definisati bilo kakav poprečni presek i determinisati njegovu geometriju međusobno zavisnim parametarskim pravcima i varijablama. Ovakvi parametarski poprečni preseci se mogu u bilo kom trenutku menjati, te spremati kao predlošci za primenu u budućnosti.

Pogledaj video

DODATNI ELEMENTI

Standardni ponavljajući dodatni elementi (npr. uzdužne ukrute u čeličnim i spregnutim sklopovima) jednostavno se pozicioniraju na presek i, obzirom na zavisnost o njegovim varijablama, automatski adaptiraju pri naknadnim promenama preseka.
PARAMETARSKI

Digitalni model u Allplan Bridge-u je potpuno parametrizovan i promene se mogu aplicirati u bilo kojem trenutku procesa projektovanja. Međusobno zavisni elementi se automatski prilagođavaju promenama. Allplan Bridge je zbog toga prikladan za sve faze radnog procesa - od ideje do detalja.

NATEGE

Allplan Bridge nudi mogućnost modeliranja brojnih vrsta parametarskih natega - za prethodno i naknadno prednapinjanje, unutrašnje i spoljno, uzdužno, poprečno i vertikalno. Pritom je radni proces ubrzan alatima za kopiranje, zrcaljenje...


PREDNAPINJANJE

Prednapinjanje, otpuštanje i prokliznuće klina se mogu aplicirati na početku, kraju ili na obe strane natege istovremeno. Gubitci sile prednapinjanja se računaju na temelju geometrije natege i karakteristika materijala.


ARMATURA

Allplan sadržava moćne alate za armiranje kompleksnih objekata kao što su mostovi, obzirom na promene preseka duž rasponske konstrukcije. Armatura se definiše za različite poprečne preseke, a promene geometrije između njih zadaju se putanjama. Prema unešenim postavkama o količinama i razmacima, armatura se raspoređuje po zadanom segmentu, prateći putanje tj. geometriju mosta.DINAMIČKI PLAN

U Allplan Bridge-u se vreme, kao četvrta dimenzija modela, uzima u obzir za specificiranje procesa gradnje. Plan izgradnje je podeljen u nekoliko faza, a dalje u zasebne segmente, npr. izlevanje i otvrdnjavanje betona, prednapinjanje itd. Ovi ‘zadatci’ su interaktivno pridruženi delovima konstrukcije na koje se odnose.
Pogledaj video

ANALITIČKI MODEL

Svojom inovativnom tehnologijom, Allplan Bridge automatski, iz geometrijskog modela, generiše analitički. Ovo uveliko redukuje količinu posla i podložnost greškama. Inženjer projektant specificira elemente modela koji su dio nosive konstrukcije i one koji se uzimaju u obzir kao opterećenja. Dodatna specifikacija važna za analitički model je odabir vrste rasponskog sklopa - roštiljni ili gredni sistem.

Pogledaj video

ANALIZA KONSTRUKCIJE

Globalna analiza konstrukcije provodi se po teoriji greda za sva automatski i manuelno definisana opterećenja, zadata prethodno kroz procese gradnje. Analiza uzima u obzir varijacije poprečnog preseka, kao i vremenske efekte u materijalu.


PROMJENE

Obzirom na međusobnu povezanost, segmenti modela se automatski prilagođavaju naknadnim izmenama. Stoga, ako se menja geometrija nivelete, celi model se ponaša u skladu sa tom promenom. Ovo se odnosi i na analitički model, faze gradnje te na pripadajuća opterećenja.

PROMET

Prometno opterećenje aplicira se na prilagodljiv način. S jedne strane, uzima se u obzir na temelju zadanog standarda. S druge pak strane, moguć je i generički pristup zadavanju proizvoljnog pokretnog opterećenja.UTICAJNE LINIJE

Allplan Bridge proračunava najnepovoljnije uticaje prometnog opterećenja. U prvom koraku, uticajne linije se određuju za svaki element i za sve stepene slobode. U drugom koraku, uticajne linije se evaluiraju odgovarajućim opterećenjem obzirom na raspored i vrstu vozila te se rezultati spremaju u anvelopu.

KOLIČINE

Ovakav digitalni model mosta sadrži brojne informacije, a iste možete jednim klikom izlistati u formi preglednog i strukturiranog izveštaja; dimenzije, površine, volumeni, težine, količine armature…
REDOSLED

Ovakav digitalni model mosta sadrži brojne informacije, a iste možete jednim klikom izlistati u formi preglednog i strukturiranog izveštaja; dimenzije, površine, volumeni, težine, količine armature…


Pogledaj video

Zanimljivo!

Pokazat ćemo vam kakva genijalna ideja stoji iza Allplanovog novog softvera za mostove čiji je cilj korištenje jedinstvenog rešenja za celokupan proces projektovanja! Pogledajte na koji način ovaj BIM softver sarađuje s Allplan Engineering te kako možete jednostavno implementirati naknadne promene, jer u projektovanju 'samo promena je stalna'.
Javite nam se za prezentaciju
Preuzmite demo verziju
Preuzmite brošuru

LearnBIM je interaktivna online platforma, namijenjena svima u v građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak k digitalizaciji poslovanja i krenuti u svijet BIM-a. Inovativnim pristupom učenja kroz LearnBIM platformu ovladat ćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmjeriti ka uspjehu.

Prijavite se za 6 mjeseci besplatnog članstva

Naš dodatni portfolio za konstruktere

BIM za konstruktere
Radionički nacrti čelika
Statički proračuni
Online 3D kolaboracija
Proračuni detalja čelika i betona
Sve za geotehniku
Prefabriciranje u betonu
4D, 5D, 6D BIM
Instalacije strojarstva i ViK
Upravljanje dokumentacijom