SCIA ENGINEER V21- NOVOSTI

Aleksandra Stanisavljević
20.05.21 12:20:17 Comment(s)

SCIA ENGINEER V21- NOVOSTI

SCIA Engineer 21 je konačno tu! Ovog puta, ona nam donosi brojne novitete, od redizajniranog interfejsa do maksimalne uštede vremena.

Zaboravite na prenatrpan i nejasan interfejs, fikse procese rada, ograničenost u prilagodljivosti softvera i nedovoljan radni prostor. 

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST KOJA ŠTEDI 1H DNEVNO

Neuporediva efikasnost

Novi interfejs radi u savršenoj harmoniji sa građevinskim inženjerima. Potrebno je svega par klikova mišem za svaki zadatak. Uz SCIA Spotlight u mogućnosti se da instantno pronađete potrebne alate i funkcije. Sve ovo igra ulogu u smanjivnju utrošenog radnog vremena na rutinske zadatke i više vremena za inženjering i posvećenost onim stvarima u kojima uživate. 

Transformacija interfejsa

Potpuna transformacija radnog prostora Vam omogućava gotovo 100% iskorišćenost ekrana. Zaboravite na nejasan i prenatrpan meni. Na dohvat ruke su Vam upravo one alatke i funkcije koje najčešće koristite. 

Prilagodljivost

Iskoristite maksimalnu prilagodljivost radnog prostora i stvorite radno okruženje unikatno Vašim potrebama. Postavite alate koje najčešće koristite nadohvat ruke, dok one koji su retko u upotrebi možete u potpunosti sakriti.

To je apsolutno Vaš radni prostor. 

ANALIZE I REZULTATI

Modifikatori modela za modalni i seizmički proračun

 • Modifikatori modela sada se mogu koristiti za slučajeve seizmičkog opterećenja i modalni proračun

 • Laka verifikacija uticaja smanjenja krutosti na sopstvene frekvencije

Nova metoda određivanja osobina preseka pomogu FEM

 • Tačan proračun napona smicanja, uvijanja i savijanja za bilo koji oblik poprečnog preseka, uključujući sastavljene preseke kao i preseke sa velikim otvorima

ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Podrazumevana nesavšenost luka

 • Podrazumevana podešavanja za nesavršenost pramca sada su unutar podešavanja samog materijala

 • Na ovaj način možete uneti nedostatke na svim Vašim čeličnim, drvenim, kompozitnim i aluminijumskim elementima u svega par klikova

LBT ograničenja pune dužine

 • Sada je moguće definisati bočna ograničenja torzionog izvijanja po celoj dužini elementa

 • Ukoliko je element potpuno ograničen, LBT provera se preskače

Adaptacija za Francusku

 • Podrška novim pravilima za opterećenje E kategorije

 • Sada je moguć odabir kategorije opterećenja E1 i E2 (a,b,c) kada se koristi za područje Francuske

Faktor utilizacije η

 • Implementacija projekta valorizacije SEMI-COMP + n° RFS2-CT-2010-00023 je sada proširena za faktor utilizacije η

 • Omogućava upotrebu manje konzervativnih klasa sekcija za proveru stabilnosti EC3 što dovodi do značajnig ušteda materijala

 • Provera stabilnosti koristi klasu odeljka sa najvećim faktorom iskorišćenosti 

BETONSKE KONSTRUKCIJE

Otklon zavistan od koda

 • Provera dugoročnih otklona sada smanjuje proračun

 • Opcioni ručni unos kombinacija tereta za deformacije

 • Mogućnost prebacivanja između standardnog (kratkog) i detaljnog izlaza

Laki beton

 • Objedinjeno jednokratno postavljanje sa svim opcijama i parametrima u jednom jasnom i prilagodljivom dijalogu

 • Jasan ulaz početnog prečnika za armaturu

 •  Brzo uređivanje obezbeđene armature dostupno je direktno iz panela ,,Svojstva’’

 • 50% brži proračun armature u 2D elementima

 • Poboljana grafička prezentacija potrebne armature sa kritičnim vrednostima koje se automatski eliminišu

ŽELITE DA SE OPROBATE U RADU U SCIA ENGINEER?

Ukoliko ste apsolutni početnik, imate nekoliko mogućnosti:

 1. Preuzmite 2 nedeljnu demo verziju

 2. Pogledajte najnoviji webinar na temu V21 SCIA Engineer

 3. Javite nam se za personalizovanu prezentaciju/ trening 

  Kontaktirajte nas!