Blog categorized as IDEA StatiCa

Šta je novo u verziji 20.1 IDEA StatiCa Concrete?

Nova verzija softvera IDEA StatiCa je ovde!


Nezavisno od kompleksnosti projekta, IDEA StatiCa nudi:

-  Kompletna provera koda

-  Napredne analize

-  Neograničena tipologija preseka I rasporeda armature

-  Svi detalji o betonu koji može ponuditi 2D crtež

-  Kompletni izveštaji